Hem

E12 ATLANTICA BA3NET

Interregprojekt som utvecklar underlag för nationsgränsöverskridande transportplanering

Underlag för gemensam gränsregional transportplanering

PROJEKT E12 ATLANTICA BA3NET

MÅLET: Stärka det öst-västliga stråket TEN-T E12 med förbättrade, hållbara öst-västliga kommunikationer och ett ökat utbyte mellan länderna

UNIVERSITETEN SOM UTVECKLAR KUNSKAPSINFRASTRUKTUREN

MEDFINANSIÄRER

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 är ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge. Programmet är en del av europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, där man tillsammans jobbar över landsgränser för att utveckla berörda regioner.
Botnia-Atlanticaprogrammet stöder projekt med ca 36 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekten jobbar med frågor inom innovation, näringsliv, miljö och transport och kan handla om till exempel utveckling av nya exportprodukter eller förbättring av havsmiljöns tillstånd.